charset=utf-8 Katalogový list
   
    INFORMACE O VÝROBKU    
 

01.27

MOGUL TSF

SAE 20W-30

 

SUPER VÝKONNÝ MOTOROVÝ OLEJ PRO DVOUDOBÉ MOTORY

Popis:

MOGUL TSF je ropný vysoce výkonný motorový olej. Je vyroben z jakostních základových olejů a vysoce kvalitních zušlechťujících přísad. Olej obsahuje modré barvivo.

 

Užití:

MOGUL TSF je určený pro mazání vysokootáčkových tepelně velmi zatížených dvoudobých benzínových motorů motocyklů včetně závodních, motorových pil, zahrádkářské techniky apod., mazaných jak směsí oleje s benzínem, tak dávkovacím čerpadlem. Mísí se s palivem v poměru 1:50 nebo dle doporučení výrobce motoru.

Klasifikace, specifikace:

API TC a speciální firemní povolení

 

Charakteristické vlastnosti:

- zabraňuje tvorbě karbonových úsad na pístu, pístních kroužcích, svíčkách a výfuku

- chrání proti opotřebení na pístech, pístních kroužcích, ložiskách a stěnách válců

- zajišťuje dlouhou životnost zapalovací svíčky

- zajišťuje dobré mazací schopnosti v mezních podmínkách provozu

- obsahuje přísady snižující kouřivost

 

CHARAKTERISTICKÉ PARAMETRY

Parametr

Jednotka

Hodnota

Norma

Kinematická viskozita při 100oC

mm2.s-1

11.0

ČSN 65 6216

Bod vzplanutí

oC

230

ČSN 65 6212

Bod tuhnutí

oC

-26

ČSN 65 6072

Viskozitní index

 

100

ČSN 65 6218

TBN

mg KOH.g-1

3.5

ČSN 65 6069

 

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaženy v PND 22-003 KORAMO a.s. a v bezpečnostním datovém listu.

logo koramo

KORAMO, a.s

log0 iso9001