logo HONDA Motorcycles

Honda NTV 650


Stručná charakteristika Výbava a úpravy Pneumatiky
Technické údaje Testy a články Fotogalerie
Údržba a kontroly Návody Odkazy


Motorový olej
Olejový filtr
Olej kloubového hřídele
Brzdová kapalina
Schéma elektrické instalace
Zdroj informacíMotorový olej

Obr.1
Hladina musí být mezi značkou MAX a MIN. Měrku nezašroubovávat, ale jen zasunout. Olej je takřka šťávou života pro každý motor. Jeho hladina musí být pravidelně kontrolována - viz obr.1. Každých 12.000 km má být vyměněn, minimálně však jednou ročně.
 • Motorový olej vypouštějte při provozní teplotě motoru, neboť drobné kovové částečky vznikající opotřebením motoru jsou v něm rozptýleny a nestačily sednout na dno.
 • Motocykl postavte na postranní stojánek a podsuňte pod něj vanu na olej (minimálně 3l), klíčem č. 17 odšroubujte vypoštěcí šroub - viz obr.2.
 • Neopařte si prsty v horkém oleji! Olej vytéká zprvu prudce, později po kapkách. Trpělivě čekejte dokud nevyteče poslední kapka.
 • Vypouštěcí šroub je doplněn hliníkovým a nebo měděným těsněním, které musí být při každé výměně oleje nahraženo novým.
 • Vypouštěcí šroub dotahujte momentem 30 až 40 Nm.
 • Po zašroubování vypouštěcího šroubu nalijte do motoru plnícím otvorem 2,4 litrů oleje. Motor spušťte a nechte 2 minuty běžet na volnoběh, poté zkontrolujte hladinu oleje. Olej má dosahovat k horní rysce.
 • Starý olej nevyhazujte, ale odneste do sběrného místa nebo k prodejci motorových olejů. • Olejový filtr

  Obr.2
1 - vypouštěcí šroub
2 - spínač tlaku oleje
3 - olejový filtr Olejový filtr má za úkol filtrovat z motorového oleje nejmenší částice. Jestliže motor běží, obíhá olej trvalém od olejové vany k mazaným místům v motoru, odkud zase stéká do olejové vany.
 • Olejový fitr je proto nutné měnit při každé výměně oleje.
 • Vypusťte motorový olej, viz výše.
 • Vypouštěcí vanu položte pod olejový filtr.
 • Olejový filtr (viz obr.2) vyšroubujte pomocí speciálního klíče nebo sikakleští.
 • O-kloužek nového filtru potřete olejem a rukou filtr našroubujte.
 • Dotáhněte pomocí momentového klíče HONDA s nástavcem na olejový filtr momentem 10 Nm. • Olej kloubového hřídele

  Obr.3
Pouzdro kloubového hřídele:
1 - vypouštěcí šroub
2 - víčko plnícího hrdla Jednou ročně kontrolujte stav oleje sekundárního převodu kloubovým hřídelem, minimálně každé tři roky jej měňte.
 • Motocykl postavte na hlavní stojan a uvolněte nalévací hrdlo - viz obr.3. Hladina oleje musí dosahovat ke spodnímu okraji závitu. Při nízké hladině oleje zkontrolujte těsnost pouzdra kloubového hřídele.
 • Nový olej (hypoidní převodový olej SAE 80) doplňte k závitu.
 • Při výměně oleje si připravte vypouštěcí nádobu (minimálně 0,2 l) a vyšroubujte vypouštěcí šroub
 • Očistěte magnetickou plochu vypouštěcího šroubu, na kterou se zachytávají drobné kovové špony.
 • Našroubujte vypouštěcí šroub s novým těsněním a doplňte 110 cm3 hypoidního převodového oleje SAE 80.
 • Našroubujte uzávěr nalévacího hrdla s novým O-kroužkem momentem 12 Nm. • Brzdová kapalina

  Zde se ještě pracuje!  NTV 650 v polovině rozborky-sborky.